stogas

stogas
2 stógas sm. (1) 492, stõgas (2) NdŽ 1. O, RtŽ, 492, , Lkm, Dglš, Sdk ūgis, augumas, sudėjimas, stotas (apie žmogų): Žmogus mažo stogo J.Jabl. Ana (motina) gražaus stógo, o mergiotė – kai iš balanų išnarstyta Klt. Buvom nekokios da, ė reikė šitokio stógo i akmenes vežt, i visa daryt Vdš. Jis vyras aukšto stógo Brb. Iš stógo pažiūrėjus tai jau vyras Pv. Anas an stógo suvis mažas Grv. Kad tu, vaikeli, itokiam stóge ir sukirmytai! (pasakoma negeram vaikui) Vrnv. Aleksiukas su ketvirtuoju buvo labai smulkaus stogo ir menkos sveikatėlės Vaižg. Mano panytėlė puiki iš veidelio, graži iš stogelio NS1047. Niekam verta, menko stógo ir būdelio visai blogo (d.) Kp. Dar ji neužaugo nei pusės stogẽlio, ir nudavė motulė už to latro bernelio (d.) Kb. Jok in kitą kaimelį ir dabokis mergelę … an gražesnio būdelio, an didesnio stogẽlio DrskD87. Aš turiu sesutę vyresnę, an kresnojo stogẽlio kresnesnę (d.) Prl. Vis aš šitokios [mergelės] negausiu, nei su tokiu veideliu, nei su tokiu stogeliù (d.) Švnč. ^ Kiek stógo, tiek ir proto Vžns. Kokis stogas, tokis razumas LTR(). 2. augalo stiebai, stambai: Rugiai an stógo buvo dideli, bet nebrandūs . Rugiai an stogo, padaboji, nieko, o sukūlėm maža Rod. Pas mus nebuvo grikių. Pasėsi – grūdų nebus, tik stógas bus Vlk. Pasėk mane (kanapę), artojėli, pabaliuosna, pakraščiuosna, tai bus mano tę stogẽlis ir valaknas valaknėlis (d.) Onš. Tai nedavė man žaliam nei stogẽlio ištaisyt, nei galvelių sunokyt (d.) Auk. | Apie Jurbarką labai daug lijo i ledų buvo – bobų rasodos tik stogiùkai liko Grdž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • stogas — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: stógas Kirčiuotė: 3 Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: plg. rusų k. крыша. Giminiški naujažodžiai: stoguoti; stoguotojas, a. Pateikta: 2013 11 23. Atnaujinta: 2014 04 14. Reikšmė… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • stogas — stógas dkt. Kabamàsis, lėkštàsis, plokščiàsis, šlai̇̃tinis stógas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • stogas — 1 stogas sm. (3) KBII54, Š, DŽ, NdŽ, (1) NdŽ, Dt 1. H, SD38, Sut, N, I, K, LL19, RtŽ, Rtr, KŽ, LKAI266 viršutinė pastato dalis, dangtis: Apikalu stogą SD256. Slėdnas stogas R141, MŽ186. Stogų ledai (varvekliai) MŽ153. Stogo lašas (varveklis) R.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stogas — 3 ×stõgas sm. (4), stogas (1) 1. LKAI266 žr. stagas 1. 2. LKAI188, Lp, Grv žr. stagas 3: Šieną stoguosan sukraudinėja LKKXI171(Zt). Šiaudus sudėjo stoguosna Vvs. Vasarą šieno iš pievų nevežam, ale stogą dedam an žiemos Trak. Nupjoviau, surišau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plokščiasis stogas — statusas Aprobuotas sritis statyba apibrėžtis Stogas, kurio nuolydis nuo 0,7 ° iki 7 °. atitikmenys: angl. flat roof vok. Flachdach, n rus. плоская крыша šaltinis Statybos techninis reglamentas STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • šlaitinis stogas — statusas Aprobuotas sritis statyba apibrėžtis Stogas, kurio šlaitų nuolydis didesnis kaip 7 °. atitikmenys: angl. pitched roof vok. Schrädach rus. скатная крыша šaltinis Statybos techninis reglamentas STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atvirkštinis stogas — statusas Aprobuotas sritis statyba apibrėžtis Eksploatuojamasis stogas, kurio šiluminė izoliacija įrengiama virš hidroizoliacinio sluoksnio. šaltinis Statybos techninis reglamentas STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • būgno stogas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Tegmen tympani ryšiai: platesnis terminas – uolinės dalies priekinis paviršius …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • žemvarpis — žemvar̃pis, ė adj. (2) K, NdŽ, KŽ, DŽ1, Vl, žemvarpis (1) Pin 1. kuris dengtas šiaudais žemyn varpomis: Daržinės stogas žemvar̃pis Mšk. Žemvar̃pis – bado stogas, plonai apskleistas Šts. Žemvar̃piams stogams daugiau reik kūlių, jie ilgai laiko Jrb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skindelis — 1 ×skiñdelis (vok. Schindel) sm. (1) K, Š, Rtr, Adm, Gr, skindelỹs (3b) Skp; Q446, R308, N, K, TS1900,10 11, RtŽ, Š, M, L malksna: Skiñdeliais dengtas stogas Grž. Čerpių negavau, reiks skiñdeliais stogas dengt Vb. Skūnios su skiñdeliais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”